Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytucje świadczące usługi doradcze
Instytucje świadczące usługi doradcze

Ośrodki szkoleniowo-doradcze stanowią największą grupę ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, zapewniając dostęp do wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo, szkolenia oraz przekaz informacji. Słownik pojęć definiuje je jako „nie nastawione na zysk jednostki doradcze, informacyjne i szkoleniowe (spotykane najczęściej pod nazwami: Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Centrum Wspierania Biznesu, Klub Przedsiębiorczości, Punkt Konsultacyjno-Doradczy), działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. OSD uczestniczą we wszelkich inicjatywach mających na celu zwiększenie potencjału gospodarczego oraz poprawę jakości życia społeczności lokalnej.

 

 

 

 

Cele działalności ośrodków są integralnie związane z potrzebami i wymaganiami lokalnych rynków pracy i adaptacją nowych technologii. Cele te obejmują w szczególności:

  • wspieranie i popularyzowanie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia;
  • aktywne wspieranie inicjatyw lokalnej społeczności w zakresie tworzenia oraz rozwijania małych i średnich przedsiębiorstw;
  • aktywną współpracę z lokalną (samorządową i rządową) administracją oraz innymi organizacjami (prywatnymi, pozarządowymi i in.), w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu;
  • aktywne włączanie się w doraźne akcje w sytuacjach wynikających z potrzeb gospodarczych lub społecznych w regionie. OSD wyrastają z cechowych tradycji szkoleń i systemów doskonalenia zawodowego. W połowie XX w. ośrodki zaczęły powstawać z inicjatywy publicznej i parapublicznej przy organizacjach pozarządowych.”

 Obecnie identyfikujemy działalność319 ośrodków.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości