Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Proces transferu technologii
Proces transferu technologii

Transfer technologii to w szerokim rozumieniu proces przeniesienia wyników badań naukowych, myśli naukowej, procesów, patentów lub oryginalnych pomysłów do gospodarki w celu praktycznego zastosowania. Transfer technologii to proces pełniący funkcję swego rodzaju pomostu między nauką a biznesem oraz płaszczyzna, na której te dwa odmiennie środowiska mogą podejmować dialog. Na proces transferu technologii składają się następujące elementy:

  • badania naukowe, w wyniku których stworzony zostaje wynalazek, udoskonalenie, nowe rozwiązanie, nowy model bądź prototyp, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku i poddane zostaną procesowi komercjalizacji,
  • określenie zastosowań proponowanych nowych procesów technologicznych i badań jakościowych,
  • analizy rynku w celu poszukiwania potencjalnych odbiorców danego rozwiązania,
  • wybór najwłaściwszego partnera wdrażającego,
  • podpisania umowy zezwalającej na korzystanie z wynalazku (produkcję, modyfikacje, udoskonalenie, sprzedaż),
  • uruchomienie produkcji.

Interesujące wnioski, związane z obecną sytuacją nauki w biznesie, wyciągnęli autorzy publikacji „System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery”. Jak zaznaczają, problematyka transferu i komercjalizacji technologii ma szczególne znaczenie strategiczne dla gospodarki polskiej i europejskiej. Wspominają przy tym o „europejskim paradoksie”, czyli sytuacji, w której wyniki nawet najbardziej innowacyjnych badań, publikacje i patenty europejskich naukowców w małym zakresie przekładają się na rynkowe zastosowania w nowych produktach, technologiach czy usługach. Ta charakterystyczna dla Europy słabość (szczególnie, jeśli porównamy ją z osiągnięciami Stanów Zjednoczonych) ma swoje głębsze przyczyny – zarówno socjologiczne, jak i instytucjonalne. Autorzy publikacji uważnie im się przyjrzeli.  Co prawda w ostatnich latach można odnotować pozytywne zmiany zachodzące w dziedzinie przepływu wiedzy i technologii pomiędzy nauką i biznesem (m.in. pozytywna rola administracji publicznej i instrumentów polityki innowacyjnej, rosnąca liczba ośrodków innowacji oraz jakość oferowanych przez nie usług), ale jednocześnie bardzo wyraźnie widać też bariery (m.in. nadmierna biurokratyzacja mechanizmów wsparcia czy zbyt mały zakres zmian w  polskiej nauce i sektorze B+R w ciągu ostatnich 20 lat). Powoduje to, że uczelnie i instytuty badawcze w niewielkim tylko zakresie są dopasowane do wymagań rynku. Pozostaje mieć nadzieję, że lepszy dostęp do finansowania, rosnąca świadomość przedsiębiorców oraz zmiany zachodzące na polskich uczelniach przyczynią się do poprawy sytuacji w tym obszarze.

Szczegółowe omówienie poruszanej w tym miejscu tematyki znaleźć można także w innych w publikacjach:


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości