Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Centra Transferu Technologii
Centra Transferu Technologii

Centrum transferu technologii to jednostka powoływana przez uczelnię lub instytuty Polskiej Akademii Nauk w celu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania do gospodarki wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych wewnątrz instytucji-matki lub inne podmioty posiadające stałe umowy z uczelniami lub instytutami PAN na obsługę ich w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Głównym celem działalności centrów transferu technologii jest szeroko rozumiana eksploatacja i komercjalizacja wiedzy. CTT jako główne cele działalności wskazują: komercjalizację i transfer technologii (transfer technologii do gospodarki, komercjalizacja wyników badań naukowych, kontakty z przedsiębiorcami dla transferu technologii, budowa uczelnianego systemu transferu technologii) oraz zarządzanie własnością intelektualną- (ochrona wyników badań naukowych, udostępnianie praw z patentów, umowy licencyjne i wdrożeniowe). Ponadto wśród trzech głównych celów najczęściej wskazywane są: wspieranie przedsiębiorczości, promowanie wyników badań naukowych oraz kreowanie współpracy z biznesem.

Pierwsze centra transferu technologii zaczęły powstawać w latach 60. w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Najczęściej były to uczelniane działy transferu technologii. Dziś nadal wiele z nich działa w strukturach uczelni wyższych. Polskie centra transferu technologii zaczęły powstawać w połowie lat 90. Pierwsze CTT w Polsce powstało w 1995 roku we Wrocławiu. Obecnie identyfikujemy 41 CTT. Rozkład geograficzny CTT odpowiada lokalizacji szkół wyższych. Spośród 453 uczelni funkcjonujących w Polsce w roku 2012 (por. Szkoły wyższe i ich finanse 2013, GUS, Warszawa 2013), CTT obsługują 43.

PARP posiada również w swoim księgozbiorze liczne pozycje, które omawiają tematykę ctt i transferu technologii zarówno z perspektywy ich rozwoju w Polsce jak i na świecie - skocz do publikacji.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości