Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Inkubatory przedsiębiorczości
Inkubatory przedsiębiorczości

Inkubator przedsiębiorczości jest wyodrębnioną jednostką, dysponującą nieruchomością, która prowadzi kompleksowy program wsparcia początkującego przedsiębiorcy. Program ten wspiera przedsiębiorców od momentu powstania pomysłu na utworzenie przedsiębiorstwa aż do momentu uzyskania stabilności rynkowej (tzw. program inkubacji przedsiębiorczości).

Działalność inkubatorów przedsiębiorczości jest formą pełnego wsparcia pomysłodawców projektów biznesowych. W przypadku mniejszych miejscowości lub miast pozbawionych silnych ośrodków akademickich lub przemysłu są one najlepiej dostosowującymi się do potrzeb lokalnych instytucjami mającymi na celu nie tylko wsparcie przedsiębiorczości, ale również wywieranie wpływu na rozwój przedsiębiorczego klimatu na lokalnym rynku. Finalnie działalność inkubatorów przyczynia się do zmniejszania bezrobocia oraz pozytywnie wpływa na strukturę zawodową lokalnej społeczności. W przypadku większych ośrodków – miejskich, inkubatory przedsiębiorczości zazwyczaj są elementem systemu wspierania przedsiębiorczości tworzonego wraz z innymi instytucjami wsparcia dostosowanymi do specyfiki lokalnej i regionalnej (parki technologiczne, strefy ekonomiczne, inkubatory technologiczne, AIP).

Inkubatory przedsiębiorczości należą obok ośrodków szkoleniowo-doradczych i funduszy pożyczkowych do najstarszych w Polsce elementów infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości. Pierwsze z nich powstały na początku lat 90. XX w. w ramach realizacji projektu Banku Światowego rozwoju małej przedsiębiorczości – TOR#10.
Liczba działających inkubatorów ustalona w 2014 roku to 46 ośrodków. Pozytywnym zjawiskiem w tej grupie jest dość stabilna sytuacja pod względem liczby działających ośrodków. Od 1996 roku liczba inkubatorów przedsiębiorczości utrzymuje się powyżej 40 na dość stałym poziomie. Rozkład geograficzny IP jest nierównomierny. Podobnie jak w 2011 roku, najwięcej inkubatorów przedsiębiorczości działa w województwie śląskim (10) i w województwie małopolskim (5). Należy podkreślić, że połowa z nich powstała w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. Dlatego ich lokalizacja odpowiada głównie ówczesnemu zapotrzebowaniu na wsparcie nowo powstających przedsiębiorstw, w związku z podejmowanymi przez rząd działaniami związanymi z restrukturyzacją przemysłu ciężkiego i górnictwa. To skutkowało tym, że większość inkubatorów jest zlokalizowana w mniejszych ośrodkach miejskich w pasie Polski Południowej. Najmniej jest inkubatorów w aglomeracjach (powyżej 800 tys. mieszkańców). Tutaj pojawiły się na rynku usług dla przedsiębiorców dopiero na początku XXI wieku.

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości