Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Parki technologiczne
Parki technologiczne

Park technologiczny (park naukowy) jest wyodrębnioną jednostką ukierunkowaną na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.

 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji aktywności parków technologicznych w Polsce w 2014 roku z ustalono aktywność 42 parków technologicznych. Analiza ich rozkładu terytorialnego wskazuje, iż najwięcej parków znajduje się w województwach wielkopolskim i śląskim (po 6) oraz dolnośląskim (5).
Połowa badanych parków technologicznych zlokalizowana jest w średnich miastach – od 50 do 300 tys. mieszkańców, a jedna trzecia w dużych miastach – powyżej 300 tys. do 800 tys. mieszkańców. Bazując na tym, można stwierdzić, iż parki zlokalizowane są w miastach (lub ich pobliżu) pełniących rolę regionalnych lub lokalnych liderów gospodarczych. Naturalnym więc wydaje się założenie parków technologicznych w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu czy Trójmieście, które oprócz silnych tradycji przemysłowych są siedzibami kilku uczelni. Takie podstawy są więc silnymi motywacjami zarówno dla władz lokalnych do podejmowania inicjatyw wspierania parków, jak i dla przedsiębiorców do podejmowania swojej działalności w takich sprzyjających warunkach.
Warto jednak zwrócić również uwagę na parki zlokalizowane w miastach o mniejszym potencjale, np. w Kielcach (Kielecki Park
Technologiczny) czy Elbląg (Elbląski Park Technologiczny). Dzięki silnemu wsparciu władz lokalnych stają się motorami ozwoju regionów, będąc przykładem niestandardowych rozwiązań polityki regionalnej.

 

 

PARP posiada również w swoim księgozbiorze liczne pozycje, które omawiają tematykę parków technologicznych zarówno z perspektywy ich rozwoju w Polsce jak i na świecie - skocz do publikacji.


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości