Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Instytucje otoczenia biznesu
Instytucje otoczenia biznesu

Polski system instytucji otoczenia biznesu jest bogaty zarówno od strony liczby instytucji jak i ze względu na ich różnorodność. Wyróżnia się trzy główne grupy tych instytucji:

 
  1. Ośrodki przedsiębiorczości – szeroka promocja i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym;
  2. Ośrodki innowacji – szeroka promocja i inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej i współpracy nauki z biznesem;
  3. Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ośrodki innowacji w Polsce. Raport z badania 2014, PARP 2014


W najnowszym badaniu ośrodków innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [link do raportuidentyfikujemy 42 parki technologiczne, 23 inkubatory technologiczne, 41 centrów transferu technologii oraz 24 akademickie inkubatory przedsiębiorczości - łącznie jest to 130 instytucji, które pełnią istotną rolę w procesie dyfuzji technologii oraz wspierania rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości.

Na portalu www.pi.gov.pl/iob można znaleźć szereg informacji na temat poszczególnych typów instytucji:

 

 

Portal Innowacji daje również możliwość do zapoznania się z Bazą Dobrych Praktyk działalności IOB w Polsce i Europie. Jest to w sumie 65 przykładów skutecznej realizacji zadań ośrodków innowacji jak również współpracy w trójkącie Nauka - Przemysł - Sfera Publiczna. 13:11


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości