Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Innowacje w usługach
Innowacje w usługach

Europejskie Centrum Innowacji w usługach i nowy ranking
 
W ramach Europejskiego Centrum Innowacji w Usługach (European Service Innovation Centre – ESIC) Komisja Europejska wspiera realizację projektów demonstracyjnych, które umożliwiają testowanie wypracowanych rozwiązań w warunkach rzeczywistych w wybranych regionach. Projekt zakłada także opracowanie metodologii analizowania wpływu innowacji w usługach na gospodarkę, w tym zaproponowanie koncepcji rankingu innowacyjności w usługach - European Service Innovation Scoreboard (ESIS).
 

Innowacje w usługach - nowy przewodnik
 
Publikacja "How to support SME Policy from Structural Funds, SMART GUIDE TO SERVICE INNOVATION" (W jaki sposób wspierać politykę na rzecz MSP z funduszy strukturalnych. Przewodnik po innowacjach w usługach), wydana przez Komisję Europejską podejmuje temat lepszego wykorzystania innowacji w usługach do generowania zmian w regionach i modernizacji bazy przemysłowej. Innowacje w usługach mogą przekształcać inne sektory i przyczyniają się do odnowy regionalnych struktur ekonomicznych poprzez dodatkową wartość, którą wnoszą do istniejących przemysłów oraz dzięki zdolności stymulowania powstawania nowych branż.
 
więcej...

Transformatywna siła innowacji w sektorze usług – rekomendacje zmian w innowacyjnej polityce Europy

„Innowacje w sektorze usług mogą odegrać bardzo ważną rolę w polityce przemysłowej Unii Europejskiej, ponieważ mają potencjał do zwiększania konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, dzięki czemu w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji założeń strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego” – to jedna z głównych konkluzji raportu opublikowanego przez Zespół Ekspertów ds. Innowacji w Sektorze Usług Unii Europejskiej (Expert Panel on Service Innovation in the EU).

więcej...


Unijna polityka innowacyjna a sektor usług

W ubiegłym roku Komisja Europejska przyjęła strategię „Europa 2020”, która ma się przyczynić do inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego. Wyrażona w niej wizja wymaga gruntownego przeobrażenia systemowego na prawie wszystkich obszarach gospodarki. Kluczową rolę będzie tu odgrywać technologia, ale sama innowacja technologiczna nie wystarczy. Gospodarka europejska potrzebuje polityki całościowej i uwzględniającej przede wszystkim punkt widzenia klienta. Dlatego najważniejszym wyzwaniem jest dla niej przełożenie nastawienia na klienta na narzędzia polityczne. Wydaje się, że wektorem zmian dla szybko rozwijającej się gospodarki europejskiej okażą się usługi oparte na wiedzy. Na czym opiera się to przeświadczenie?

więcej...


E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady
 
Innowacje stają się coraz ważniejszym czynnikiem kształtującym konkurencję między krajami, regionami, branżami, koncernami czy nawet małymi fi rmami. Coraz częściej zachodzą nie w przemyśle, a w sektorze usług. W nim zaś jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin jest biznes elektroniczny.
 

Otwarte innowacje w usługach

Usługi stanowią coraz większą część gospodarki. A jak w tym sektorze sprawdza się koncepcja otwartych innowacji? Henry Chesbrough postanowił przyjrzeć się temu zagadnieniu, a wnioski zawarł w książce „Open Services Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a New Era”. Warto ją przeczytać, nawet jeśli wydaje się nam, że nasza firma działa w sektorze produkcyjnym, a nie usługowym. Chesbrough przekonuje bowiem, że prędzej czy później, każde przedsiębiorstwo będzie czerpać swoje przychody ze świadczenia usług.

więcej...


Otwarte innowacje w usługach

Problematyka innowacyjności w usługach staje się kluczową kwestią szczególnie dla najbardziej rozwiniętych państw świata.Do prowadzenia procesów innowacyjnych na podstawie współpracy z zewnętrznymi partnerami inspiruje biznesmenów koncepcja otwartych innowacji, której jednym z prekursorów jest Henry Chesbrough.Wkrótce ukaże się jego książka poświęcona tematyce otwartych innowacji w usługach.

więcej...


Inspiracja dla e-przedsiębiorcy

Usługi elektroniczne to najszybciej rosnący i zmieniający się obszar gospodarki. Jednocześnie to sfera, w której bariery wejścia są, przynajmniej teoretycznie, niewielkie. Żeby zarobić miliony, wystarczy mieć tylko dobry pomysł. Tylko czy aż? Wielu chciałoby stworzyć nowego Skype’a czy Facebooka, ale uda się to tylko nielicznym... Dobrej inspiracji do rozwijania elektronicznego biznesu dostarczają e-booki umieszczone na stronie www.web.gov.pl.

więcej...


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości