Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Ekoinnowacje
Ekoinnowacje

Ekoinnowacje także w Polsce

W Polsce można zaobserwować rosnące zainteresowanie nowościami z obszaru ekoinnowacji. Zaliczyć do nich można m.in. ekotransport, którym zajmuje się kilka firm wykorzystujących osiągnięcia badawcze i naukowe do rozwijania swojej oferty. Specjaliści oceniają, że posiadamy rozwiązania, które mogą nam pozazdrościć inne kraje Europy. Jednym z nich jest specjalna platforma skupiająca przedsiębiorców i naukowców.

więcej...


Ekoinnowacje w praktyce

Innowacje w zakresie ekologicznych technologii są bardziej dostępne, niż się wydaje. Mała firma, szkoła czy szpital mogą wyraźnie ograniczyć zużycie energii, nie ponosząc przy tym znacznych kosztów. W XXI wieku odnawialne źródła stanął się prawdopodobnie już nie alternatywnym, ale podstawowym sposobem wytwarzania energii. Zielone technologie zyskują coraz szersze grono zwolenników, a świadomość ekologiczna zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych stale rośnie. Polityka ukierunkowana na ochronę środowiska jest także jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W ten ekologiczny trend wpisują się działania podlaskich samorządów.Niniejszyartykuł przedstawiania ciekawe inicjatywy z zakresu ekoinnowacji na Podlasiu.

więcej...


Komisja Europejska wspiera ekoinnowacje

Plan pomocy dla przedsiębiorstw w zakresie zapewnienia ekologicznego wzrostu gospodarczego znalazł się w najnowszym projekcie Komisji Europejskiej na rzecz ekoinnowacji. Jego realizacja ma pomóc w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020” oraz znacznie ułatwić wdrażanie innowacji zmniejszających negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.

więcej...


Raport OECD dotyczący polityk wsparcia ekoinnowacji

Ekoinnowacje stają się źródłem zielonego wzrostu gospodarczego i mogą zwiększyć konkurencyjność firm. Kilka dekad temu taką rolę odegrały technologie informacyjne. Dlatego większość państw OECD rozwija strategie wsparcia ekoinnowacji. Raport OECD „Lepsze polityki dla wsparcia ekoinnowacji” (Better policies to support eco-innovations) podejmuje temat ekoinnowacji z perspektywy różnych praktyk oraz zróżnicowanych systemów rynkowych występujących w państwach OECD.

więcej...


Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP

Ekoinnowacje w praktyce funkcjonowania MŚP, pod redakcją Leszka Woźniaka, Jacka Strojnego, Elżbiety Wojnickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010

więcej...


Ekoinnowacyjność dziś i jutro – wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia

Ekoinnowacyjność dziś i jutro – wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia, pod redakcją Leszka Woźniaka, Jacka Strojnego, Elżbiety Wojnickiej
 
Publikacja przedstawia kluczowe wyzwania, bariery rozwoju oraz instrumenty wsparcia działań ekoinnowacyjnych, jakimi dysponują lub mogą w przyszłości dysponować przedsiębiorstwa.
 

Ekoinnowacje

Publikacja poświęcona jest tematyce ekoinnowacji; zostały w niej omówione różne formy działań ekoinnowacyjnych wprowadzane w przedsiębiorstwach, oraz szanse i zagrożenia, które stoją przed przedsiębiorcami decydującymi się na wprowadzanie ekoinnowacji. Wiedza teoretyczna podparta jest wykresami danych oraz przykładami zastosowanych w praktyce rozwiązań.

więcej...


EcoCluP – partnerstwo klastrów ekoinnowacyjnych

Ekoinnowacje oznaczają wszelkie formy działań innowacyjnych ukierunkowanych na znaczącą poprawę stanu środowiska naturalnego. Ekoinnowacje obejmują nowe procesy produkcyjne, nowe produkty lub usługi, nowe metody biznesowe i zarządcze, których implementacja będzie sprzyjać ochronie środowiska lub znacznie zmniejszy zagrożenia względem środowiska oraz zmniejszy negatywne skutki zużycia surowców. Ekoinnowacje pojawiają się w różnych branżach i dotyczą głównie redukcji odpadów i efektu cieplarnianego, optymalizacji wykorzystywania surowców naturalnych, czy też zmniejszenia zanieczyszczenia oraz zwiększenia efektywności energetycznej. W całej Unii szybko rozwijają się przedsiębiorstwa związane z ekoinnowacyjnymi branżami, co wspierają różne programy, takie jak na przykład Inicjatywa rynków wschodzących1. W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw z branż ekoinnowacyjnych powstają inicjatywy takie jak EcoCluP.

więcej...

 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości