Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Innowacje społeczne
Innowacje społeczne

Konkurs BMW/Urban/Transforms/2013 na projekty poprawiające jakość życia mieszkańców miast

Ruszył konkurs na projekty poprawiające jakość życia mieszkańców miast – BMW/Urban/Transforms/2013. Udział w nim mogą wziąć architekci, urbaniści, designerzy, ale również organizacje społeczne i wspólnoty obywatelskie. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2014r.

więcej...


Innowacje społeczne - dobry sposób na rozwiązanie problemów społecznych?

We Wrocławskim Centrum Badań EIT+, 8 listopada 2013 r. odbędzie się seminarium pt. Innowacje społeczne - dobry sposób na rozwiązanie problemów społecznych? Omówione zostaną m.in. warunki i perspektywy rozwoju innowacji społecznych w Polsce oraz przykłady praktycznych rozwiązań.

więcej...


Konkurs na najciekawsze innowacje społeczne

Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję Europejskiego Konkursu na Innowacje Społeczne. Celem przedsięwzięcia odbywającego się w tym roku pod hasłem „The Job Challenge” jest wyróżnienie najciekawszych rozwiązań zapobiegających bezrobociu. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 grudnia 2013 r.

więcej...


Zdecyduj się na innowacje!

Prezentacja przedsięwzięć innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w obszarach zatrudnienia i integracji społecznej, edukacji i szkolnictwa wyższego, adaptacyjności oraz dobrego rządzenia – to cel konferencji „Zdecyduj się na Innowację!”,która odbędzie się 14 listopada 2013 r. w Warszawie. Konferencja połączona jest z targami wystawienniczymi.

więcej...


Innowacje społeczne we współczesnym świecie

Rola innowacji społecznych we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym to główny temat konferencji, która odbędzie się 25 października 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele administracji, nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych.

więcej...


NCBR sfinansuje innowacje społeczne

Model na rzecz włączenia społecznego w procesy decyzyjne, system do nauki przedmiotów ścisłych oparty na rzeczywistości rozszerzonej, opracowanie katalogu bezpiecznych i dostosowanych do wieku aplikacji mobilnych dla dzieci – to niektóre z projektów, które zostaną wsparte przez Narodowe Centrum badań i Rozwoju w ramach Programu Innowacje Społeczne.

więcej...


Małe firmy – Duża sprawa. CSR drogą do innowacji

Czy innowacje społeczne mogą przynosić zysk? Otóż mogą a nawet powinny. Ten właśnie aspekt różni je od działań o charakterze charytatywnym. Dzięki nowatorskim inicjatywom regionalnym, jak projekt „CSR drogą do innowacji”, firmy sektora MŚP mają szansę nauczyć się jak czerpać korzyści z prospołecznych rozwiązań.

więcej...


Przewodnik po innowacjach społecznych

Dyrekcje Generalne REGIO i EMPL opracowały wspólnie „Przewodnik po innowacjach społecznych”. W opracowaniu znaleźć można wiele praktycznych wskazówek dotyczących metod inspirowania innowacji społecznych oraz włączania celów społecznych do innych działań.

więcej...


Turniej innowacji społecznych instytutu EBI

Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego organizuje drugą edycję turnieju innowacji społecznych. Celem turnieju jest wspieranie innowacyjnych pomysłów oraz identyfikowanie i nagradzanie możliwości mogących przynieść istotne korzyści dla społeczeństwa lub wykazujących się najlepszymi praktykami o konkretnych, adaptowalnych rezultatach. 

więcej...


Pierwszy w Polsce Fundusz Innowacji Społecznych

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z innowacyjnymi pomysłami będą mogły liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe dla projektów realizowanych na rzecz mieszkańców Łodzi. Będzie to możliwe dzięki inicjatywie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych (ŁFOP), które we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi (UMŁ) powołują pierwszy w Polsce Fundusz Innowacji Społecznych.

więcej...


Wsparcie dla innowacji społecznych

Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi – nowymi produktami i usługami. Na uwagę zasługują jednak również innowacje pozwalające na kreatywne reagowanie na wyzwania społeczne między innymi związane z sytuacją na rynku pracy a także globalizacją gospodarki. W odpowiedzi na istniejące potrzeby Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło I konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE.

więcej...


UE a ekonomia społeczna

Wymiar społeczny innowacji to ważna kwestia, podejmowana także przez władze UE. W perspektywie budżetu na lata 2014-2020 warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom planowanym przez Komisję Europejską. Jak podaje portal Ekonomiaspoleczna.pl, zaproponowanych zostanie szereg rozwiązań wspierających przedsiębiorczość społeczną.

więcej...


Powstało Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się

Komisja Europejska uruchomiła Pilotażowe Europejskie Partnerstwo Innowacji na rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia się. Będzie ono odpowiadać na społeczne wyzwania związane z aktywną i zdrową starością poprzez wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań przez wszystkie podmioty związane z sektorem opieki zdrowotnej na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym.

więcej...


Społeczny wymiar innowacji 

Innowacje kojarzone są ze sferą techniczno-technologiczną, często są też mylnie utożsamiane jedynie z wynalazkami. Tymczasem niezbędne do zbudowania gospodarki opartej na wiedzy jest uruchomienie mechanizmów o charakterze społecznym, takich jak zaufanie społeczne, odwaga i otwartość na nowatorskie rozwiązania, system edukacyjny wspierający kreatywność, itd. Innowacyjność bowiem to wypadkowa rozwoju gospodarczego i społecznego. Niestety, społeczny wymiar innowacyjności jest zbyt często ignorowany. Innowacje są postrzegane jak coś co dzieje się poza społeczeństwem, co dotyczy tylko techniki, technologii, ewentualnie gospodarki. 

więcej


Nowe biuro agendy ONZ w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

W lipcu 2011 r. w Gdyni działalność rozpoczęło biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme - UNDP), będące agendą ONZ. Głównym celem nowo powstałej jednostki jest wdrażanie innowacji społecznych na Pomorzu, a jego realizacja odbywać się będzie w ścisłej współpracy z PPNT oraz Miastem Gdynia. To już trzecie biuro UNDP działające obecnie w Polsce – dwie pozostałe siedziby znajdują się w Warszawie i Lublinie. 

więcej...


Innowacje społeczne

Pod koniec listopada w Gdyni odbyła się konferencja Social Innovation eXchange (SIX) Winter School, na której poruszano tematykę innowacji społecznych. Uczestnicy zastanawiali się, jak sprostać wyzwaniom, które niesie nam przyszłość. O problemie głodu, opieki zdrowotnej czy bezrobocia rozmawiało ponad 70 ekspertów z całego świata. Jak informuje „The Guardian”, w trakcie debaty można było się dowiedzieć o wielu ciekawych projektach, które realizowane są również w Polsce.

więcej...


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości