Portal Finanse Firma Klastry Instytucje Promocja Polityka
Zarządzanie innowacyjną firmą
Zarządzanie innowacyjną firmą
 
101 Metod Projektowych – strukturalne podejście do wdrażania innowacji w twojej organizacji

Publikacja „101 metod projektowych – strukturalne podejście do wdrażania innowacji w twojej organizacji”przeznaczona jest dla czytelników, którzy wdrażają lub planują wdrażanie innowacji w organizacjach. Książka zawiera krótkie opisy 101 narzędzi wspomagających wdrażanie innowacji na poszczególnych etapach projektu i pomaga czytelnikom zmierzyć się z często spotykanymi problemami.

więcej...


Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Książka prezentuje aktualny stan wiedzy z zakresu szeroko rozumianej innowacyjności. Nowoczesne przedsiębiorstwo, oparte na informacji i wiedzy, ukierunkowane na klienta, rozpatrywane jest w szerokim kontekście technologicznym, ekonomicznym i społecznym, z uwzględnieniem uwarunkowań, jakie stwarza otoczenie, a także różnorodnych konsekwencji innowacji oraz przejawów oporu przed ich wdrażaniem. Podjęta została także tematyka kształtowania innowacyjnego społeczeństwa oraz oczekiwań wobec innowatorów.

więcej...


Szefowie globalnych przedsiębiorstw wykazują oznaki zaniepokojenia coraz szybszym rozwojem innowacji i konkurencji

Globalny Barometr Innowacji GE na rok 2013 sygnalizuje, że szefowie firm cierpią na „innowacyjny zawrót głowy”, starając się zapanować nad złożonością dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego.

 

Zarządzanie wiedzą przepustką do sukcesu w biznesie

„Wiedza kluczem do sukcesu”, ta już utarta fraza coraz częściej znajduje realne odzwierciedlenie w polityce wewnętrznej przedsiębiorstw. Współczesne firmy chcąc podnieść swoją konkurencyjność na rynku, zmuszone są szukać nowych zasobów aby osiągnąć ten cel. Zasoby materialne, technologiczne, ludzkie, mają swoje ograniczenia jak i ograniczona jest ich optymalizacja. Zaczęto  więc zwracać uwagę na pozostałe wartości.  I tak, coraz częściej wykorzystuje się wiedzę jako szczególną wartość firmy i jej zasobów. Tak jak każdy zasób również wiedza wymaga zarządzania.

więcej...


Sukces w niszy

Obiecujące perspektywy oferują nie tylko duże rynki popularnych produktów i usług, cieszących się zainteresowaniem bardzo licznej grupy klientów. Zadedykowanie działalności wąskiej grupie odbiorców nie musi być mniej opłacalne, niż aspirowanie do głównego nurtu. Paradoksalnie to właśnie mniej rozległy rynek może być źródłem większych zysków, zwłaszcza dla niewielkich firm.

więcej...


Business Model Canvas - myślenie modelem biznesowym

Modele biznesowe, jako sposób opisu działalności przedsiębiorstwa na trwałe wpisały się w krajobraz biznesowy. Także w Polsce to pojęcie jest stale obecne w rozmowach między początkującymi start-upami a inwestorami. Jedną z popularniejszych koncepcji w określaniu modeli biznesowych jest business model canvas autorstwa Alexandra Oterwaldera. Model ten precyzyjnie opisuje, w jaki sposób organizacje tworzą i dostarczają wartość swoim klientom. 

więcej...


Czy innowacje można poddać outsourcingowi?

Outsourcing i innowacje to pojęcia ważne dla współczesnego biznesu. Więcej trudności sprawiają innowacje: choć przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w zaawansowane prace B+R, to wciąż nie każda firma wdraża innowacje. Z kolei outsourcing jest w polskich firmach spotykany bardzo często i niemal każdy menedżer ma wyrobioną opinię o wadach i zaletach tego rozwiązania. Czy innowacje można poddać outsourcingowi?

więcej...


Zarządzanie ryzykiem innowacji

Czy innowacje są szansą na przetrwanie na rynku w dobie kryzysu i wyśrubowanej konkurencji? Odpowiedź na to pytanie nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Tak, są szansą, jeśli wziąć pod uwagę, że innowacja produktowa lub procesowa może pomóc wyprzedzić konkurentów. Nieumiejętne podejście do wdrażania innowacji może jednak przynieść firmie kłopoty, jeśli zapomni ona, że innowacyjność to zjawisko czasem (choć nie zawsze) kosztowne, złożone i wymagające umiejętnego zarządzania.

więcej...


Audyt innowacji to nowe możliwości rozwoju dla firmy

O pasji, chęci podejmowania ryzyka i determinacji początkujących przedsiębiorców, a także o wyzwaniach związanych z prowadzeniem audytu innowacji w polskich firmach opowiada w rozmowie z Portalem Innowacji Piotr Nędzewicz, specjalista ds. rozwoju i promocji firm w InQbatorze Technologicznym Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

więcej...


Audyt innowacyjności jako stymulator rozwoju firmy

Innowacyjność to pojęcie, które jest rozumiane niemal intuicyjnie. W biznesie jednak intuicja nie może być jedynym doradcą. W myśl zasady, że skutecznie zarządzamy tym, co zmierzymy, innowacyjność wymaga analizy, działań kontrolnych i monitoringu. Służy temu audyt innowacyjności – narzędzie, które pozwala analizować systemy i procesy zachodzące w przedsiębiorstwie pod kątem ich wpływu, pozytywnego bądź negatywnego, na potencjał innowacyjny organizacji.  

więcej...


Nasze perspektywiczne branże

Potencjał rozwoju poszczególnych branż naszej gospodarki to wypadkowa kilku czynników: trendów globalnych, już posiadanego przez nas w danej dziedzinie potencjału i osiągnięć oraz tego, jak duży będzie w najbliższych latach popyt na rozwijanie określonej branży w naszym kraju. Sukces możemy odnieść nawet w tych obszarach gospodarki, w których dzisiaj jeszcze nie mamy przewag konkurencyjnych.

więcej...


Cztery strategie podniesienia zdolności do innowacji w firmie

Zasadą funkcjonowania wielu firm jest dziś bycie innowacyjnym. To niełatwe wyzwanie, z którym wiąże się pytanie, jak stale podnosić innowacyjność przedsiębiorstwa? Tym problemem zajęły się m.in. dr Carmen Kobe oraz Ina Goller z Politechniki w Zurichu, prowadzące badania nad kreatywnością i innowacyjnością w biznesie.

więcej...


Rola społeczeństwa informacyjnego w zwiększaniu innowacyjności

Osią przewodnią rozwoju i funkcjonowania społeczeństw jest dziś informacja i „produkcja” wiedzy. Jeszcze nigdy w historii świata wykorzystanie informacji i jej rola jako narzędzia rozwoju nie tylko społecznego, ale także gospodarczego nie było tak silne, jak dziś. Dla skutecznego wdrażania innowacji potrzebujemy społeczeństwa otwartego, poszukującego, mądrego. Tylko takie może bowiem z jednej strony wytwarzać innowacyjne rozwiązania, z drugiej – znajdować dla nich codzienne zastosowanie.

więcej...


Innowacyjne rozwiązanie transportowe nowoczesnym źródłem szukania oszczędności

Dziś żyjemy w czasach w których to klient wyznacza standardy obsługi. W dobie społeczeństwa informacyjnego rośnie świadomość oraz wymagania dotyczące dostępności produktów. Istotną rolę w jego zapewnianiu odgrywa transport. Jak działać efektywnie w tym zakresie spełniając jednocześnie wysokie wymogi w dobie ciągłego poszukiwania sposobów na racjonalizację bieżących kosztów? Odpowiedzią są tutaj innowacyjne rozwiązania.

 więcej...


Innowacje w firmie – co stoi na przeszkodzie?

Na drodze do innowacji może pojawić się wiele trudnych do przezwyciężenia barier, szczególnie groźnych dla małych firm. W przypadku polskiej gospodarki, cechującej się niską kulturą innowacji, dość łatwo można odnaleźć niesprzyjające innowacjom czynniki.

więcej...


Biznes po prostu

Jak założyć swój biznes? W spółce czy osobno? Czy studia są potrzebne w biznesie? Jak zbudować biznesplan i plan marketingowy? Jak zarządzać personelem? Skąd pozyskać kapitał na założenie i rozbudowę firmy? Jak odnieść sukces? Na te i wiele innych pytań odpowiedź możemy znaleźć w książce Leszka Czarneckiego „Biznes po prostu”. 

więcej...


BCM jako odpowiedź firm na sytuacje kryzysowe

BCM to skrót od Business Continuity Management, oznaczający systemy zarządzania ciągłością działania. Nowoczesne i innowacyjne organizacje wdrażają tego typu rozwiązania choćby po to, by ich wizerunek nie ucierpiał w razie pojawienia się kryzysu. Sytuacja kryzysowa stanowi dla każdego przedsiębiorstwa olbrzymie wyzwanie – może poważnie naruszyć jego wizerunek, stać się przyczyną potężnych strat finansowych, ograniczyć rozwój, a nawet w skrajnych przypadkach zachwiać fundamentami działania. W firmach innowacyjnych ryzyko wystąpienia tego typu problemów jest większe niż w pozostałych przedsiębiorstwach.

więcej...


Nie ma ryzyka, nie ma innowacji

Rozwój innowacyjnej firmy przypomina budowanie samolotu już w trakcie lotu, bo udoskonalanie produktu lub usługi odbywa się z reguły już po jego wprowadzeniu na rynek. Im bardziej innowacyjny jest ten produkt, tym większe też ryzyko. Warto więc podejść do zarządzania ryzykiem w sposób profesjonalny i zawczasu przygotować się na potencjalne zagrożenia.

więcej...


Innowacyjność w czasie kryzysu

Innowacje to we współczesnej gospodarce podstawowy warunek nie tylko rozwoju, ale czasem po prostu utrzymania się na rynku. W okresie boomu ci, którzy podejmują ryzyko i wdrażają nowe technologie niemal z miejsca zyskują przewagę konkurencyjną. A jak wygląda sytuacja w czasach kryzysu? Czy zła koniunktura to dobry moment na podejmowanie ryzyka innowacji? A może w trakcie dekoniunktury wdrażanie nowości to o jeden krok za daleko?

więcej...


Niszowe CBR-y

Zaledwie kilkanaście polskich firm posiada status Centrum Badawczo-Rozwojowego. W założeniu CBR-y miały zachęcać prywatne firmy do większego inwestowania w badania i rozwój, ale na razie w skali całej gospodarki nie odgrywają one większej roli. A szkoda, bo dla wielu firm status CBR może być całkiem korzystny.  Jakie  wymogi trzeba spełnić, by go uzyskać?

więcej...


Opuścić strefę komfortu

Warto odrzucić utarte schematy, aby spojrzeć na stary biznes od nowa. Najciekawsze i najbardziej zyskowne innowacje rodzą się tam, gdzie bez obaw łamie się dotychczasowe zasady funkcjonowania firmy i odważnie poszukuje nowych pomysłów – mówi w rozmowie z Krzysztofem Garskim Katarzyna Królak-Wyszyńska, partner w firmie doradczej Innovatika.

więcej...


Menedżerowie nowej ery

Menedżer nie może już dziś przyjmować postawy Tego, Który Wie. Powinien raczej przyjąć postawę Tego, Który Chce się Dowiedzieć. Szef przyszłości nie wydaje rozkazów, ale coraz częściej odwołuje się do takich pojęć, jak empatia, współpraca czy pozyskiwanie wiedzy od przełożonych i pracowników.

więcej...


Firma na błękitnym oceanie

Firmy uwięzione w czerwonym oceanie budują swoją pozycję, traktując inne przedsiębiorstwa ze swojej branży jako śmiertelnych przeciwników, a rynek – jako pole bitwy. Spółki z błękitnego oceanu kierują się natomiast logiką innowacji – zamiast konkurować na już istniejącym, ciasnym rynku, tworzą po prostu nowy.

więcej...


Kapitał intelektualny – źródło przewagi konkurencyjnej

Obecny etap rozwoju światowej gospodarki uczynił z wiedzy dominujący, często najważniejszy zasób posiadany przez firmę. O atutach rynkowych, przewagach danego produktu i usługi nad konkurencyjną ofertą coraz częściej decyduje jakość wiedzy wykorzystanej do ich opracowania, wytworzenia, promocji, sprzedaży. Klasyczne zasoby (kapitałowe, techniczno-technologiczne, materialne) są ciągle istotne, ale coraz rzadziej stanowią obszary, w których można szukać szans na szybki rozwój przedsiębiorstwa.

więcej...


Metoda delficka – eksperci w służbie przedsiębiorstwu

W konsultingu oraz coachingu wykorzystuje się wiedzę ekspercką do rozwiązywania problemów przedsiębiorstw oraz zatrudnionych w nich pracowników. Najbardziej „ekspercką”, czyli wymagającą największego zaangażowania ekspertów, i jednocześnie najbardziej rozpowszechnioną, jest  metoda delficka. Jej nazwa nawiązuje bezpośrednio do nazwy starożytnego greckiego miasta – Delfów (Delphi).

więcej...


Wprowadzanie zmian organizacyjnych w firmie

Zmiany organizacyjne są nieodłącznie związane z działalnością każdego przedsiębiorstwa. Firma musi się zmieniać, bo zmienia się otoczenie w którym funkcjonuje. Organizacja, która nie potrafi się zmieniać i komunikować tych zmian swojemu otoczeniu, przestaje liczyć się w nowoczesnej gospodarce.

więcej...


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2019 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości